HIŠA R

Tip objekta: enostanovanjska hiša
Lokacija: Škrjančevo
Avtorici: Nina Herič in Maja Jugovec
Leto izdelave projekta: 2018

 

Lokacija objekta se nahaja v modernem naselju, skladno s tem pa je oblikovana tudi hiša – minimalistično, tako v izboru materialov, kot tudi v svojih detajlih. Pri načrtovanju so upoštevana določila glede gabarita in strehe, ki so predpisana za naselje. Tako ima osnovni volumen dvoetažno zasnovo in dvokapno streho, dodani je enoetažen z ravno streho. Prvi ima bivalno funkcijo, drugi je servisni.