ZUNANJA UREDITEV HIŠE V ISTRI

Tip objekta: enostanovanjska hiša
Lokacija: Istra
Avtorici: Nina Herič in Manuela Zavec
Leto izvedbe: 2023

 

Pri projektu gre za zasnovo zunanje ureditve počitniške hiše – od oblikovanja zunanjih teras, pergole in nadstreška do krajinske ureditve z zasaditvami. Na zahodnem delu objekta se nahaja glavna terasa z letno kuhinjo in bazenom, ki predstavlja bolj družabni del parcele, medtem, ko je na vzhodni strani objekta prostor za umik v mirnejši predel pod krošnje borovcev.