POSTOPEK IZDELAVE PROJEKTA INTERIERJA

1. PRVI SESTANEK

Po potrditvi ponudbe, ki jo pripravimo na podlagi poslanega povpraševanja, stranko povabimo na sestanek, kjer podrobneje definiramo projektno nalogo. Ta vsebuje vse naročnikove želje in obseg projekta, referenčne fotografije in obstoječe načrte. V tej fazi definiramo tudi terminski plan projekta.

2. IDEJNA ZASNOVA

Na osnovi projektne naloge in obiska na lokaciji pripravimo idejne osnutke z referenčnimi fotografijami. Ko se s stranko uskladimo glede izbrane ideje, to rešitev obdelamo bolj podrobno, izdelamo končne vizualizacije in pripravimo projektno mapo idejne zasnove, ki poleg idejnih načrtov in vizualizacij vsebuje  popis vseh predlaganih pohištvenih elementov in svetil ter podatke za nakup. Po želji stranke lahko tudi pridobimo ponudbe dobaviteljev.

3. PROJEKT ZA IZVEDBO

V primeru nadaljevanja z bolj podrobno obdelavo projekta, izdelamo mizarske načrte, detajle, izrišemo mikrolokacije opreme in svetil (tlorisi, pogledi, prerezi, detajli), izberemo končne materiale, barve, keramiko, svetila, sanitarno opremo, armature, kose pohištva in pripravimo projektno mapo, ki bo v pomoč izvajalcem na gradbišču. Povežemo se z mizarskimi mojstri ter ostalimi izvajalci ter smo jim vedno na voljo za vprašanja in uskladitve. Na posebno željo stranke prevzamemo tudi nadzor nad izvedbo.